PREBENTZIOA ETA HAZKUNDE PERTSONALA

UNEAn prebentzioan sinesten dugu. Horregatik, eskaintzen dugun zerbitzuaren barnean sustatzen eta nabarmentzen saiatzen gara.

Arlo honetan, osotasun baten gisa lan egiten dugu pertsonarekin; adimenak, gorputzak eta espirituak elkarrekin jarduten dute osotasun horretan, eta haren ehunek eragin nabarmena dute barne-fisiologian eta homeostasian (eta alderantziz).

Horretarako, azterketa bat egiten dugu hinduismoaren esparrutik. Mudren eta Kinesiologia Aplikatuaren bitartez, hainbat test egiten ditugu pazientearen egoera orokorra zein den egiaztatzeko eta pazientearen zein mudra egonkor ez dagoen zehazteko, gero beharrezkoa den terapiarekin indartu ahal izateko.

Modu didaktikoan, 4 puntutan bilduko genuke gure diagnostiko-sistema:

  • Egitura: zati neuromuskularra, propiozeptiboa eta sentsoriala hartzen ditu barne.
  • Biokimika: alderdi metaboliko, endokrino eta immunologiko osoa hartzen du barne.
  • Psikea: jarreren blokeoak eta min emozionalak hartzen ditu barne.
  • Geopatia: pertsonarekin elkar eragiten duten metalak hartzen ditu barne, kanpoan nahiz barruan.

Psikerako eta alderdi mentalago horretarako, UNEAn hazkunde pertsonala deituriko prozesua nabarmentzen eta jorratzen dugu. Gure ustez, organismo guztiek (edozein mailatan) azpiko fluxu bat dute berezko aukerak modu eraikitzailean gauzatu ahal izateko. Pertsonek modu konplexu eta osoagoan garatzeko joera naturala dugu, hau da, autoerrealizaziora jotzeko bulkada naturala izaten dugu. Giza organismoaren oinarrizko bulkadak eta joerak positiboak izaten dira eta elkarrekin artikulatuta dauden hainbat zatik osatzen dute; horiek ez dute modu bereizian jarduten, batera baizik.  Organismoak norabide horietara egokitu behar du modu osasuntsuan eta osoan hazteko.

Horregatik, UNEAn pertsona bakoitzaren ikuspegi bateratzailea garatzen dugu, eta pertzepzioekin, afektibitatearekin, adimenarekin, gizartearekin eta espirituarekin lotutako alderdiak txertatzen ditugu, honako hau ahalbidetuz: “Gorputzak hitz egiteko eta hitzak irudikatzeko aukera izango duten esperientzia global bat”, Anne Rosier. Terapia sinple batetik haratago, “izaki hobea” eta “bat gehiago” izatea da gure helburua, bizi-kalitate hobea ahalbidetzea alegia, gutako bakoitzaren ezkutuko potentziala garatuz. Beste modu batera esanda, norbere buruaren ezagutza eta kontzientzia handiagoa bilatzea, pertsona gisa hazten eta garatzen laguntzeko, modu osoan eta orekatuan.

“Gizakiak ez daki zertarako gai den benetan saiatzen den arte”

Charles Dickens

Jar zaitez harremanetan

prebentzioaren eta hazkunde pertsonalaren arloko gure profesionalekin, pertsona gisa hazten eta garatzen lagun diezazuten, modu osoan eta orekatuan.

Arestian aipatutako helburuak lortzeko, arlo honetan honako alderdi hauek jorratuko ditugu, besteak beste: