FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATÍA

Osteopatia pediatrikoa

Fisio-osteopatia neurologikoa

Osteopatia neuro-muskulu-eskeletikoa

Osteopatia Ginekologikoa

OPTOMETRIA ETA IKUSMEN-TERAPIA

Ikusmen-eraginkortasunaren ebaluazioa

Ikusmen-pertzepzioaren ebaluazioa

Ikusmen-, mugikortasun- eta entzumen-integrazioaren ebaluazioa

Anbliopiak eta estrabismoak

Ikasteko zailtasunak

LOGOPEDIA

Hizkuntzaren estimulazioa

Hizkuntza, hizketa eta komunikazioa

Irakurketa eta idazketa

Aho eta auerpegiko terapia miofuntzionala

PSIKOTERAPIA

Banakako psikoterapia

Haur eta gazteen psikoterapia

Bikote-psikoterapia

Familia-psikoterapia

KINESIOLOGIA INTEGRATZAILEA

Utzi zure gorputzari zuri buruz hitz egiten

GLIFING® METODOA

Irakurketaren entrenamendua, formatu ludikoa duen informatika-programa baten bidez

BARRE-TERAPIA

Barre egiten ikastea… bizitzen ikastea da

PNIE

Heste-garunaren ardatza eta mikrobiota

Gure taldearekin harremanetan jarri nahi duzu?